Bouwsysteem

Overal mogelijk

Drijvend bouwen is mogelijk op elke locatie, ook op afgesloten water welke niet voor scheepvaart bereikbaar is. Door de lichtgewicht constructie kan de diepgang van de woning zelf bepaald worden en investeringen in uitdiepen en/of waterkerende maatregelen op de locatie worden geminimaliseerd. Zodoende is wonen op water mogelijk in ondiepe (waterberging)vijvers in stedelijk gebied; meervoudig grondgebruik maakt waterkavels voordelig. Wonen op water in uiterwaarden, een kanaal of (oude) zandafgraving is uitstekend mogelijk, deze locaties genereren weer inkomsten!

"Drijvend bouwen is mogelijk op elke locatie, ook op afgesloten water welke niet voor scheepvaart bereikbaar is."

Samen met provincie en gemeenten onderzoekt Balance d’eau de toepassing van drijvend bouwen in veenweidegebieden met bodemdalingsproblematiek om zo hiermee de beheer- en onderhoudskosten van de infrastructuur zo laag mogelijk te houden.

© Balance d'eau | Alle rechten voorbehouden