Sketchy round 3 2   Photo
In ontwikkeling
Het Rietgors aan het Cortgene Alblasserdam
Landschappelijke en stedenbouwkundinge verkenning

Het Rietgors

Het Rietgors aan het Cortgene Alblasserdam ligt aan de rivier de Noord en is al decennialang griend geweest. Het is deels gebruikt voor toegang tot het ‘balkengat’ dat er ooit was en waar nu alweer geruime tijd een woonwijk is gelegen, en deels als zogeheten ‘kielgat’. Het perceel wordt nu al geruime tijd niet gebruikt; het water en de elementen hebben er vrij spel.

"De conceptgedachte is dat de drijvende woningen te gast zijn in het natuurlijke landschap"

Vanuit de initiatiefnemers is een denk- en mogelijke ontwikkelrichting bedacht waar het met dit griend naartoe zou kunnen gaan, op een dusdanige wijze dat er een unieke combinatie kan ontstaan met verwijzingen naar het oude gebruik uit het verleden, met ruimte voor verbetering van de natuurkwaliteit in dit gebied. Met een recreatieve route voor publiek gebruik en ook met een deel privaat gebruik door bewoning.

Heeft u vragen of interesse? Neem contact met ons op en we informeren u graag verder.

Specificaties

Locatie

Cortgene, Alblasserdam 

Status

Landschappelijke en stedenbouwkundige verkenning

Omschrijving

Drijvende woningen in het Rietgors van de rivier de Noord aan het Cortgene Alblasserdam 

Opdrachtgever

 Balance d'eau B.V.

Landschap en stedenbouw

KuiperCompagnons Rotterdam

Duurzaamheid

De doelstelling van dit project is dat de woningen te gast zijn in de natuurlijke omgeving van het Rietgors. 

Door het aanleggen van nieuwe eilanden en het plaatselijk uitdiepen wordt een grotere biodiversiteit gecreëerd zodat watervogels hier kunnen roesten en zelfs broeden. Het onderwaterleven krijgt met het nieuwe onderwaterlandschap een krachtige impuls zodat de diversiteit in soorten toeneemt.

De drijvende natuureilanden rondom de woningen bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeenschappen. Voor watervogels bieden zij tevens een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten biedt de grote soorten variëteit aan planten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan.

De woningen in het Rietgors worden natuur-inclusief ontworpen zodat diverse vogelsoorten en vleermuizen er rust- en broedplaatsen kunnen vinden. De woningen hebben een hoge isolatiefactor zodat het energieverbruik geminimaliseerd wordt. Door middel van een innovatieve warmtewisselaar wordt de woning verwarmd door het water waar de woning in drijft.

Het groene natuurdak en de natuurlijke gevelmaterialen laten niet alleen de woning wegvallen in het natuurlijke landschap, maar zorgt tevens dat ongewenste opwarming van de omgeving (hittestress) zoveel mogelijk tegengaan wordt. 

Landschappelijke inpassing

De woningen in het Rietgors vormen een natuurlijke overgang van land naar water en bewegen mee met het getij. Doordat een groot deel van de woningen onder water zit, is de hoogte boven water beperkt zodat vanaf dijkniveau het zicht over de Noord nauwelijks verstoord wordt.

Drijvende woningen zijn de meest klimaatbestendige woonvorm; immers bij stijgende of dalende waterspiegel bewegen de woningen gewoon mee. Het is dan ook een zeer geschikte toepassing voor dit buitendijkse gebied.

Door de aanleg van nieuwe eilanden en het herstel van de afgekalfde landtong in combinatie met de drijvende natuureilanden krijgt het gebied een robuuste kwaliteitsimpuls en wordt de biodiversiteit zowel op het water als onderwater sterk vergroot.

Het gebied is nu alleen vanaf de dijk van een afstand te bezichtigen. Door de aanleg van door het landschap meanderende loopvlonders ontstaat voor wandelaars toegang naar het gebied en wordt echte beleving van het water en de natuur mogelijk gemaakt.

De landschappelijke en stedenbouwkundige opzet van het gebied willen we zo ontwerpen dat de zichtlijnen vanuit Fregat, de Jan Smitkade en het Cortgene zoveel mogelijk behouden blijven.

Ook wordt waar mogelijk aandacht geschonken aan het bijzondere cultuurhistorische karakter van het gebied, zoals het kielgat en de verdwenen beukmolen.

Het Wiegje van Beatrijs krijgt haar definitieve bestemming in het Rietgors. Dit unieke drijvende kunstwerk zal op deze bijzondere plek de oevers van Alblasserdam verrijken en het volksverhaal over het kind in een wiegje dat tijdens de Sint-Elisabethsvloed bij de dijk zou zijn aangespoeld levend houden. Zo krijgt het gebied een verhaal vertellende functie als een openlucht museum.

Historie

Buitendijkse polder, steenfabriek  

ca. 1850

het Cortgene Alblasserdam

ca. 1875

Beukmolen voor touw en zeildoeken

ca. 1900

de beukmolen aan het Rietgors

ca. 1900

Verdwijnen molen en kielgat

ca. 1950

Woongebied    alblasserwerf

ca. 2020

De locatie

Waterwoningen gelegen in het Rietgors aan de Cortgene Alblasserdam

Het Rietgors aan het Cortgene middenin Alblasserdam is een unieke locatie voor drijvend wonen, centraal gelegen in Zuidwest Nederland met uitstekende verbindingen. Het ligt bovendien aan de prachtige rivier De Noord met altijd voorbij varende schepen van allerlei aard en omvang.

Alle voorzieningen zijn in of vlak bij Alblasserdam meer dan voldoende aanwezig: van winkels, bioscoop en scholen tot goede restaurants en terrassen. Dordrecht met zijn historische binnenstad ligt op 15 minuten rijden en is via de waterbus eenvoudig met de fiets te bezoeken. Ook Rotterdam is binnen no-time te bereiken, met de nabij gelegen waterbus of via de A15 met de auto. Binnen een cirkel van zo’n één uur rijden liggen: Breda, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Schiphol, Rotterdam Airport en Antwerpen.

Verder ligt Alblasserdam aan de rand van het Groene Hart en op een steenworp afstand (fietsend of varend) van het Werelderfgoed De Molens van Kinderdijk. Er zijn volop recreatieve mogelijkheden zowel op het land als op het water: fietsen, wandelen, varen of, bij echte vorst, schaatsen op het riviertje De Alblas.

"Een unieke locatie voor drijvend wonen centraal gelegen in Zuidwest Nederland."

Gerelateerd nieuws

Nieuwsbrief het Rietgors aan het Cortgene Alblasserdam editie 3

2 januari 2024

Nieuwsbrief het Rietgors aan het Cortgene Alblasserdam editie 2

5 mei 2023

Nieuwsbrief het Rietgors aan het Cortgene Alblasserdam editie 1

5 januari 2023

Artikel de Klaroen over drijvende wijk Alblasserdam

4 januari 2023

Artikel drijvende wijk in  Alblasserdamsnieuws.nl

30 december 2022

Verslag bijeenkomst

16 december 2022

Natuurinclusief en klimaatbestendig ontwikkelen

16 december 2022

Drijvende natuureilanden

16 december 2022

© Balance d'eau Holding BV| Alle rechten voorbehouden |