Bouwsysteem

Overal mogelijk

Drijvend bouwen is mogelijk op elke locatie, ook op afgesloten water welke niet voor scheepvaart bereikbaar is. Door de lichtgewicht constructie van het Balance d'eau bouwsysteem is het mogelijk de diepgang van de woning zelf te bepalen, hierdoor is ook ondiep water meervoudig te gebruiken. Investeringen in het uitdiepen en waterkerende maatregelen op de locatie kunnen hierdoor geminimaliseerd worden. Ook in stedelijk gebied met beperkte ruimte voor de bouwplaats is de ontwikkeling van onze waterwoningen uitstekend mogelijk. Door middel van ons innovatieve hydraulisch platform kunnen wij een bouwplaats op het water creëren.

Wonen op water in uiterwaarden, een kanaal of (oude) zandafgraving is uitstekend mogelijk, deze locaties genereren weer inkomsten!

"Drijvend bouwen is mogelijk op elke locatie, ook op afgesloten water welke niet voor scheepvaart bereikbaar is."

Samen met provincie en gemeenten onderzoekt Balance d’eau de toepassing van drijvend bouwen in veenweidegebieden met bodemdalingsproblematiek om zo hiermee de beheer- en onderhoudskosten van de infrastructuur zo laag mogelijk te houden.

© Balance d'eau Holding BV| Alle rechten voorbehouden |